{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Miten OP kevytyrittäjä palvelu eroaa Truster kevytyrittäjyydestä?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"OP Kevytyrittäjänä olet oikeasti toiminimiyrittäjä omalla y-tunnuksella, kun taas Truster laskutuspalvelun kautta toimit kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta. Toiminimiyrittäjyys sopii hyvin aloittavalle yrittäjälle, mutta lue alta tarkkaa mihin olet ryhtymässä ennen toiminimen perustamista."}},{"@type":"Question","name":"Mikä on toiminimiyrittäjä (OP Kevytyrittäjä)?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Toiminimiyrittäjyys eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on yksinkertaisin yrittäjyys muoto. Käytännössä saat kaikki oikean yrityksen edut vähäisellä byrokratialla ja yksinkertaisella kirjanpidolla. Voit saada toiminimen perustamisen yhteydessä startti rahaa tai tukea, mikäli et saa muualta palkkaa tai muut ehdot täyttyvät. Toiminimen suurimpiin riskiin kuuluu, että vastaat toiminnasta omalla henkilökohtaisella omaisuudellasi vahingon sattuessa, kun taas osakeyhtiöön tai laskutuspalveluun verrattaessa oma henkilökohtainen omaisuutesi on aina turvassa. "}},{"@type":"Question","name":"Miten vakuutukset eroavat OP kevytyrittäjyydessä Truster laskutuspalveluun?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Truster laskutuspalvelun hintaan sisältyy aina kaikki vaadittavat viranomaismaksut ja vakuutukset sekä todistukset. Eli näistä ei tule sinulle enää mitään muita maksua. OP Kevytyrittäjänä sinun tulee itse hankkia tapaturma- ja vastuuvakuutukset ennen töiden aloittamista!"}},{"@type":"Question","name":"Kumpi on halvempi Truster kevytyrittäjyys vain OP kevytyrittäjyys?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Laskeminen on helppoa! Vertailemalla Truster 49 €/kk palveluja ja OP Kevytyrittäjyyttäjyyttä yhteen esimerkiksi 15 000 euron arvonlisäverottomalla vuosilaskutuksella maksat palkastasi kuukausimaksuina 588,00 euroa, joka sisältää siis jo tässä summassa tapaturma- ja vastuuvakuutukset. OP Kevytyrittäjänä maksat palvelumaksuja vuodessa 750,00 euroa, eikä tässä summassa ole vielä edes toiminnalle pakollisia tapaturma- ja vastuuvakuutusta. Päättele itse kumpi on kannattavampaa ja turvallisempaa!"}}]}
Cookie notice
By accepting all cookies you ensure the best possible user experience. Learn more about cookies and how to use them or change your cookie settings.

How OP light entrepreneur service differs from Truster light entrepreneurship?

Share this post
Listen on Spotify image used for listening article as podcast

As an OP light entrepreneur, you are actually a business name entrepreneur with your own business ID, while through the Truster invoicing service, you act as a light entrepreneur through the invoicing service without your own business ID. Business name entrepreneurship is well suited for a start-up entrepreneur, but read below what you are getting into before setting up a business name.

What is a business name entrepreneur (OP Light Entrepreneur)?

Business name entrepreneurship, i.e. a private trader, is the simplest form of entrepreneurship. In practice, you get all the benefits of a real company with minimal bureaucracy and simple accounting. You can get start-up money or support when you set up your business name if you don't get paid elsewhere or other conditions are met. One of the biggest risks of a business name is that you are responsible for the operation with your own personal property in the event of damage, while when compared to a limited liability company or invoicing service, your own personal property is always safe.

How is the salary paid to the business name entrepreneur?

The business name entrepreneur does not pay wages, but the income of the business name is taxed as earned or capital income. The invoicing service always pays wages, you receive a payroll statement and taxes are always paid in connection with the payroll calculation. All money paid from the billing service to your account is immediately available.

How do insurances differ from OP light entrepreneurship to Truster billing service?

The price of the Truster invoicing service always includes all required official fees and insurances and certificates. So there won't be any more charges for these. As an OP light entrepreneur, you must obtain accident and liability insurances before starting work!

Which is cheaper Truster light entrepreneurship or OP light entrepreneurship?

Counting is easy! By comparing Truster 49 €/month services and OP Light entrepreneurship together, for example, with an annual invoicing of EUR 15,000 free of VAT, you will pay EUR 588.00 in monthly contributions from your wages, which already includes accident and liability insurances in this amount. As an OP Light Entrepreneur, you pay EUR 750.00 in service fees per year, and this amount does not even include compulsory accident and liability insurances for the ability to operate. Determine for yourself which is more profitable and safer!

Relevant articles

Faster pay

→ our pricing
A real speech bubble
0% service charge
Left speech bubble
Best mobile app
Left speech bubble
Customer service
Truster user: Hospitality workerTruster user: Office WorkerTruster user: EmployeeTruster user: Consultant

Compare billing services

Truster includes all the services you need to use the invoicing service and comprehensive liability and accident insurances.

Truster is always an affordable invoicing service suitable for both starting light entrepreneurs and full-time light entrepreneurs. Always choose the service package that suits you best. For those who charge a lot Truster 49 €/month is the best billing service option. You can even set up your own online store through us without starting a business. In addition, you can accept card payments through our service. Compare our price list with other billing services. We're the cheapest!