{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto kevytyrittäjyydessä? ", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Mitä jos kevytyrittäjä ei enää saakaan töitä? Trusterin kevytyrittäjänä olet monella tavalla hyvässä asemassa. Voit kokeilla helposti seuraavaa ideaa tai tehdä nopeita ratkaisuja, jos kauppa ei käy tai kevytyrittäjyys ei olekaan juttusi. Tiedämme, että asiat eivät kuitenkaan ole aina niin yksinkertaisia. Kaikenlaisiin tilanteisiin, kuten itsestä riippumattomaan työttömyyteen, kannattaa varautua hyvissä ajoin. Ainakin on hyvä tietää, miten kevytyrittäjän työttömyysturva toimii." }}, { "@type": "Question", "name": "Millainen työttömyysturva kevytyrittäjällä on?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ilman y-tunnusta toimivan kevytyrittäjän työttömyysturva voi olla hyvin samanlainen kuin yrittäjällä. Moni luulee, ettei yrittäjä tai kevytyrittäjä voi kuulua työttömyyskassaan, mutta se ei pidä paikkaansa. Yrittäjä tai kevytyrittäjä voi yhtä lailla olla jonkin työttömyyskassan jäsen. Työttömäksi jäänyt kevytyrittäjä voi siis saada Kelan peruspäivärahaa ja työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa samalla tavalla kuin yrittäjä tai palkansaaja." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä työssäoloehto tarkoittaa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Työssäoloehto määrittää sen, saatko työttömänä Kelan peruspäivärahaa ja sen lisäksi ehkä myös jonkin työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa.Palkansaajalle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on edeltäneen 28 kuukauden aikana ollut vähintään puoli vuotta ja viikoittain vähintään 18 tuntia töissä.Yrittäjälle työssäoloehto tarkoittaa, että hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta edeltäneen 48 kuukauden aikana, ja on sinä aikana myös ansainnut riittävästi. Kevytyrittäjää kuitenkin koskee useimmiten palkansaajan työssäoloehto." } }, { "@type": "Question", "name": "Täyttyykö työssäoloehto sivutoimisella kevytyrittäjällä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Se riippuu siitä, mitä teet kevytyrittäjyyden lisäksi. Jos käyt kokopäivätöissä ja teet sivukeikkaa kevytyrittäjänä, työssäoloehto tietysti täyttyy. Kuulut ehkä myös päivätyösi kautta johonkin työttömyyskassaan, jolloin saat työttömyyden sattuessa ansiosidonnaista päivärahaa. Jos toimit kevytyrittäjänä opiskelujen ohella tai muuten vain pienimuotoisesti, työssäoloehto ei täyty. Silloin et myöskään voi saada peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista. Jos haluat parantaa työttömyysturvaasi, harkitse liittymistä palkansaajien työttömyyskassaan." } }, { "@type": "Question", "name": "Mitä jos työssäoloehto ei täyty?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Jos työssäoloehto ei täyty ja päivärahat jäävät saamatta, voit hakea Kelan työmarkkinatukea. Voit saada työmarkkinatukea myös esimerkiksi silloin, kun olet opiskelujen jälkeen vasta tulossa työelämään tai kun olet jo saanut 400 päivän ajan peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista, eikä töitä ole vielä löytynyt. Tulosi, ja joskus myös vanhempiesi tulot, vaikuttavat työmarkkinatuen määrään." } }, { "@type": "Question", "name": "Miten päätoiminen kevytyrittäjä voi parantaa työttömyysturvaansa?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Voit tehdä samoja asioita kuin yrittäjä tekisi. Voit ottaa yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen ja liittyä yrittäjäkassan jäseneksi. Pidä huolta siitä, että YEL-vakuutus on riittävä, koska jos jäät työttömäksi, ansiopäivärahan määrä perustuu ilmoittamaasi YEL-työtuloon." } }, { "@type": "Question", "name": "Katkaistaanko työttömyystuki, jos teen työttömänä työnhakijana töitä kevytyrittäjänä?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text":"Työttömyysturvajärjestelmä ei onneksi ole niin jyrkkä. Neljän ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit tehdä töitä niin paljon kuin haluat. Voit saada samalla myös työttömyystukea, mutta tuloihisi soviteltuna.Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto selvittää tilanteesi uudelleen. Jos teet TE-toimiston mielestä työtä sivutoimisesti, saat edelleen soviteltua työttömyystukea. Jos TE-toimisto katsoo, ettet voisi ottaa vastaan kokopäivätyötä kevytyrittäjyyden lisäksi, sinut tulkitaan päätoimiseksi yrittäjäksi, etkä saa enää tukia.Jos teet silloin tällöin eri tilaajille satunnaisia hommia, niistä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistoon. Keikkatyö tuo myös mukavaa vaihtelua arkeen. Ehkä saat työkeikalla oivalluksen tai uuden idean, jonka toimivuutta voisit kokeilla kevytyrittäjänä laajemminkin?"} }] }
Cookie notice
By accepting all cookies you ensure the best possible user experience. Learn more about cookies and how to use them or change your cookie settings.

Is the employment condition fulfilled in light entrepreneurship?

Share this post
Listen on Spotify image used for listening article as podcast

What if a light entrepreneur can't get a job anymore? As a light entrepreneur at Truster, you are in a good position in many ways. You can easily try the following idea or make quick decisions if you can't do business or light entrepreneurship isn't your thing. However, we know that things are not always that simple. All kinds of situations, such as self-unemployment, should be prepared in good time. At least it is good to know how unemployment security works for light entrepreneurs.

What kind of unemployment security does a light entrepreneur have?

Unemployment security for light entrepreneurs without a business ID can be very similar to that of an entrepreneur. Many people think that an entrepreneur or a light entrepreneur cannot belong to an unemployment fund, but that is not true. An entrepreneur or a light entrepreneur can equally be a member of an unemployment fund. In other words, a light entrepreneur who has become unemployed can receive Kela's basic daily allowance and earnings-related daily allowance paid by the unemployment fund in the same way as an entrepreneur or employee.

What does the employment condition mean?

The employment condition determines whether you are unemployed receiving Kela's basic daily allowance and, in addition, perhaps also earnings-related daily allowance paid by an unemployment fund.

For an employee, the employment condition means that during the previous 28 months he has spent at least six months and weekly at least 18 hours at work.

For an entrepreneur, the employment condition means that he has been an entrepreneur for at least 15 months in the previous 48 months, and has also earned enough during that period. However, a light entrepreneur is most often subject to the employee's employment condition.

Will the employment condition be met by a part-time light entrepreneur?

It depends on what you do besides light entrepreneurship. If you work full-time and do a side job as a light entrepreneur, the employment condition is of course fulfilled. You may also belong to an unemployment fund through your day job, in which case you will receive earnings-related daily allowance in the event of unemployment.

If you act as a light entrepreneur in addition to studying or otherwise only on a small scale, the employment condition is not met. In this case, you will also not be able to receive basic daily allowance or earnings-related allowance. If you want to improve your unemployment security, consider joining the wage and salary earners' unemployment fund.

What if the employment condition is not met?

If the employment condition is not met and the daily allowances are not received, you can apply for Kela's labour market support. You can also receive labour market support, for example, when you are just entering working life after studying, or when you have already received basic daily allowance and earnings-related allowance for 400 days, and no work has yet been found. Your income, and sometimes your parents' income, affects the amount of labour market support.

How can a full-time light entrepreneur improve his unemployment security?

You can do the same things an entrepreneur would do. You can take out self-employed pension insurance, i.e. YEL insurance, and become a member of the self-employed fund. Make sure that the YEL insurance is sufficient, because if you become unemployed, the amount of earnings-related allowance is based on the YEL income you have reported.

Will unemployment benefit be cut off if I work as an unemployed jobseeker as a light entrepreneur?

Fortunately, the unemployment security system is not so strict. During the first four months of unemployment, you can work as hard as you want. At the same time, you can also receive unemployment benefit, but adjusted for your income.

After four months, the TE Office will re-examine your situation. If the TE Office considers that you work part-time, you will continue to receive adjusted unemployment support. If the TE Office considers that you could not accept full-time work in addition to light entrepreneurship, you will be considered a full-time entrepreneur and will no longer receive subsidies.

If you occasionally do random work for different subscribers, you do not need to report them to the TE Office. Gig work also brings a nice change to everyday life. Maybe you'll get an insight or a new idea at work, the functionality of which you could try as a light entrepreneur more broadly?


Relevant articles

Faster pay

→ our pricing
A real speech bubble
0% service charge
Left speech bubble
Best mobile app
Left speech bubble
Customer service
Truster user: Hospitality workerTruster user: Office WorkerTruster user: EmployeeTruster user: Consultant

Compare billing services

Truster includes all the services you need to use the invoicing service and comprehensive liability and accident insurances.

Truster is always an affordable invoicing service suitable for both starting light entrepreneurs and full-time light entrepreneurs. Always choose the service package that suits you best. For those who charge a lot Truster 49 €/month is the best billing service option. You can even set up your own online store through us without starting a business. In addition, you can accept card payments through our service. Compare our price list with other billing services. We're the cheapest!